Rings

 • 118304-040C
  14KW *Q* DIA/SAPH ENGR MLG RIND5/8CTW,S.08CT, INCL 3/8CT RD
 • 118304-040SA
  14KW *A* DIA/SAP ENGRV MLGN SMD1/4CT,S.08CT, FIT 4.6-5.2 RD
 • 118286-040S
  14KW *Q*DIA/SAPH ENGRV MLGN SMD1/8CT,S1/8CT,FIT 4.8-5.2MM RD
 • 210273
  14K EMERALD and DIAMOND RING E.72 D.18
 • 210085
  14K BAG DIA/SAP BALLERINA RG D.75 S1.00
 • 212003-YCPQ
  14KY TES COGNAC/PINK AM RING BRN1/5CTW, PAM 2.46CT
 • 212003-YCSQ
  14KY COGNAC DIA RING/OVAL SQ D1/5CTW, SQ 10X8MM AVG 2.54CT
 • 212031-YCRQ
  14KY TESORO COGNAC RING W/RQTZD.37CT,ROSE QTZ 1.26TGW 8X6M
 • 311022
  14K DIA and BLUE TOPAZ RING D-.12 BT-3.66
 • 117615-100
  18KW ROM DIA/RUBY ENGRVD SEMI-D1/8CTW,R 1/8CTW, FIT 6.5MM RD
 • 115185-100
  14KW LAVIE DIA/SAP SM,D3/8CT S1/2CT, FIT 6.5M RD,115097-W
 • 117699-100
  18KW ROM DIA/SAPPH BK RHOD SM D1/2CT/S.11TGW,FIT 6.5MM RD