Rings

 • 115148-SA
  SPC*14KW *A* LV DIA/SAP SEMI-MD.04CT/S.22CT W/6.5MM RD PEG
 • 119232-RD100
  18KW ROM RD DIA/MQ SAPPH SMT MLG,D.09CT,S1/5CT,FIT 6.5MM RD
 • 117538-100
  18KW ROM DIA/SAPP ENGV SEMI-MTD1/4CT,S3/8CT, FIT 6.5MM RD
 • 118292-040C
  14KW *Q* DIA/SAPPH ENGRV RING D1/2CTW,S1/6CT, INCL 3/8CT RD
 • 212012-YCOX
  14KY TESORO COG DIA/BLK ONYX RING, D.16CT,BO 16MM 16.31CT
 • 212019-TAM
  14KWY TESORO AMETHYST RING 20X14MM OVAL, 242026-TAM
 • 118252-050SA
  14KW *A* ROM DIA/SAPPH SEMIMT D1/5CT, S1/4CT, FIT 5.2MM RD
 • 118251-WA
  *SPC*14KW *A* ROM RD DIA MLGN BAND, D1/8CTW
 • 118304-040SA
  14KW *A* DIA/SAP ENGRV MLGN SMD1/4CT,S.08CT, FIT 4.6-5.2 RD
 • 311497-SQ
  14KY DIA and SMOKY QTZ MARQUISE RING SQ14X7, D1/7CTW
 • 311504-W
  14KW 3-STN AMETHYST BAR RING DIA D.035CTW, AM 3/4, SZ 7
 • 311491
  14KY DIA and SMOKY QUARTZ RING D1/4CTW, SQ 6TGW, 13MM RD