Rings

 • 311491
  14KY DIA and SMOKY QUARTZ RING D1/4CTW, SQ 6TGW, 13MM RD
 • 311492
  14KP DIA and SMOKY QUARTZ RING D1/6CTW, 1-10X8OV, 2-8X6OV
 • 311454
  14KY DIA/SMOKY QTZ OVAL RING D1/5CTW/SQ 5.49TW 14X10MM OV
 • 311457
  14KY DIA and SMOKY QTZ, CITRINE,AND GREEN AMETHYST RING D1/5CT
 • 311464
  SPC ORDER*14KR DIA/PINK AMETH RING D1/8CT/PA 3.33TGW 10X8MM
 • 311471
  14KW DIA and GREEN AMETHYST RING D1/4CTW GA 6.00TW
 • 212003-YCPQ
  14KY TES COGNAC/PINK AM RING BRN1/5CTW, PAM 2.46CT
 • 118252-050C
  14KW *A* ROM DIA/SAPPH RING D3/4CT, S1/4CT, INCL 1/2CT RD
 • 212031-YCRQ
  14KY TESORO COGNAC RING W/RQTZD.37CT,ROSE QTZ 1.26TGW 8X6M
 • 311283
  14KW BLUE TOPAZ and DIAMOND RINGD.06 BT 5.85
 • 311411
  14KW DIA/CITRINE PEAR RING D1/4CTW (CIT 12X8MM)
 • 311407
  14KW RD DIA/OVAL GARNET RING D1/4CTW, G-10X8MM