Earrings

 • 222008-YCAM
  14KY TESORO COGNAC DIA/ AMETH EARRS, D1/7CTW, AM-8X6 AVG 2CT
 • 222008-YCBT
  *SPC ORDER*14KY COG DIA/LB TPZEARS, D1/7CTW, BT 8X6 OV
 • 222008-YCCT
  14KY TEROSO COGNAC DIA/ CITRINEARR D1/7CTW-CT2.16CT AVG2.3TW
 • 222008-YCPQ
  14KY TES COGNAC/PINK QTZ FISH HOOK EARS, BRN-1/7CTW/PQ2.34CT
 • 222001-YCGA
  SPEC*14KY TES COG DIA HALO ERSW/6.5MM RD GREEN AM, D1/2CTW
 • 222001-YCSQ
  14KY TES COG DIA HALO EARRINGSW/6.5MM RD SMOKY QTZ, D1/2CTW
 • 222007-YC
  14KY FANCY COGNAC DIA EARRING W/ CITRINE CTR D2 1/2CTW
 • 222024-YCAM
  14KY TESORO COGNAC DIA/ AMETH EARS, D1.27CTW, AM-3.5/ 5X2.5
 • 222025-YCAM
  14KY TESORO COGNAC DIA/AMETHSTEARRS, D1.09CTW, AM-3MM, 5X3MM
 • 222026-YCOX
  14KY TESORO COGNAC DIA/ BLACK ONYX EARRS, D.39CTW, 11X7 BRIO
 • 222027-YCBT
  SPC*14KY TES COG DIA/LONDON BLTOPAZ EARS, D1/2CTW,LBT-3.5MM
 • 222017-YCBT
  14KY COG DIA/SWISS BL TPZ ERS D1/6CTW, BT (2)-OV 6X4MM